domingo, 13 de diciembre de 2015

DESCONFORMIDADES OBSERVADAS ANTE A RECEPCIÓN PROVISIONAL DAS OBRAS DE EXECUCIÓN DO COLECTOR DO SAR, DIC-2015

ESTE DOCUMENTO ELABOROUSE  TENDO EN CONSIDERACIÓN AS INFORMACIÓNS ACHEGADAS POR VECIÑOS AFECTADOS E  AS ASOCIACIÓNS DE VECINOS:

Asociación Cultural A Rocha Forte
Asociación de Veciños da Rocha Vella "Serafín Zas"
Asociación de Veciños  de San Martin de Laraño  “A Xunlla”
Asociación de Veciños  do barrio de Conxo “Doctor Maceira

                                                     VER DOCUMENTO

Que é Ames 2020?Colectivos denuncian diante da Comisión Europea o desleixo das Administracións nas rías e ríos da Galiza

Plataforma pola Recuperación do Sar é un colectivo que agrupa a veciñas e veciños de Santiago, Ames, Rois, Teo, Brión, Dodro e Padrón que traballan pola recuperación do lamentable estado en que se atopa o río Sar. Os vertidos continuos e os efectos dos embalses son o principal problema deste río que denuncian, “está na UCI”. Levan anos alertando do deficiente funcionamento da depuradora de Santiago.
“O Sar en grande parte do seu percorrido está declarado como Rede Natura. É unha burla á propia lexislación ambiental a situación de contaminación, que se prolonga ano tras ano sen que as nosas autoridades se tomen en serio a súa regularización”, denunciaron. “Os veciños de Ames, Brión, Teo, Rois, Padrón e Dodro sofren a contaminación provocada por Santiago, polo que son sete concellos os afectados, o que dá mostra da importancia desta afección”.

martes, 8 de diciembre de 2015

Recogen de ideas para crear una ciudad sostenible e integradora

El Concello de Ames ha convocado para el jueves un encuentro en el consistorio con empresas relacionadas con las nuevas tecnologías y la comunicación para recoger sugerencias para elaborar el proyecto con el que el Ayuntamiento aspira a conseguir financiación de la Unión Europea para crear «unha cidade intelixente, sostible e integradora».

martes, 27 de octubre de 2015

A PLATAFORMA SOLICITA INFORMACIÓN DA EDAR.

lunes, 19 de octubre de 2015

COMUNICADO DE PRENSA SOBRE A EDAR DE SILVOUTA

Na Asemblea anual da Plataforma pola recuperación do Sar celebrada o pasado venres 16 de outubro no Pazo do Faramello, entre outros aspectos, analizouse a actual problemática da depuración de augas en Santiago, situación que ten indudables consecuencias para o resto dos concellos polos que discorre este río.

En relación aos dous anteproxectos da EDAR que se teñen considerado ata o momento (Silvouta e O Souto) a Plataforma valora que existe un gran descoñecemento das repercusións que van significar para a vecindade, polo que é preciso que as autoridades informen de forma urxente, detallada e veraz das implicacións e consecuencias que conleva a ubicación nun ou no outro lugar.

Hai poucos días o anteproxecto e o estudo de impacto ambiental da EDAR de A Silvouta foi anulado polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por sentencia 600/2015 en base a unha serie de feitos que dita sentencia especifica. Mais en boa lóxica cabe entender que tales argumentos vanse reproducir no proxecto da EDAR prevista para O Souto e consecuentemente este proxecto tamén é posible que chegue a ser recorrido ante a xustiza:

1º- A falsidade na magnitude no movemento de terras que o devandito Tribunal apreciou no anteproxecto de A Silvouta é notablemente maior no previsto para a EDAR de O Souto onde inicialmente o estudo de impacto ambiental contemplaba un volume 489.458 m3 , mais na realidade elévanse a 936.293 m 3 .

2º- A utilización de planos e ortofotos desfasadas que non recollen edificacións existentes tamén se repite no anteproxecto de O Souto no que nen tan sequera se contempla a existencia da autovía AG-56 Santiago-Noia 3º- Non se toma en consideración a distancia mínima de 2000 m. a nucleos habitados no estudo de impacto paisaxístico que esixe a Axenda 21 Local do Concello de Santiago. Os lugares de Quistiláns e Pardiñas do Concello de Ames atopanse a menos de 500 m da EDAR prevista en O Souto.

4º- A sentencia mencionada cita tamén o cambio do sistema de depuración fronte o inicialmente previsto; pois ben, ao igual que no anteproxecto de A Silvouta en O Souto mantense o sistema de depuración de fangos activos a ceo aberto.


Doutra banda hai que dicir que o anteproxecto da EDAR de O Souto que no seu dia foi exposto a información pública, non respetou a Directiva 2011/92 da Unión Europea relativa a avaliación e repercusións dos proxectos públicos sobre medioambiente con respeto a capacidade de carga do medio natural, que esixe especial atención as áreas e paisaxes con significación histórica, cultural e arqueolóxica. En O Souto atopanse afectados bens de interese patrimonial como son o xacemento do Castro de Miras, o asentamento da idade do bronce e petroglifo de Monte Aberto na zona do Pego catalogados pola Dirección Xeral do Patrimonio da Xunta de Galicia. Chámamos a atención da administración pois entendemos que de non atender estes aspectos existe a posibilidade de que de, chegado o caso, a Unión Europea poida paralizar obras nas que se teñan investido ata ese momento moitos cartos e moito tempo.

A Plataforma pola recuperación do Sar demanda que se resolvan as deficiencias e defectos de fondo e forma existentes nos estudos de impacto ambiental e anteproxectos da EDAR. Entendemos que é inadmisible que existan tales deficiencias e solicitamos que se pidan responsabilidades ao equipo técnico ou empresa que asinou os mesmos xa que de non facerse a propia administración quedará como cómplice e consentidora.

Finalmente dirase que por unha ou por outra razón o río Sar segue deteriorado, con implicacións ambientais e con repercusións para a saúde de cantos viven na súa proximidade. ¿A que esperan as administracións implicadas para tomar medidas para que esta situación de deterioro, de vergoña, remate de vez?